Oferta

1. Wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

2. Wdrożenie czasowych i stałych organizacji ruchu.
a) Wykonanie pionowego oznakowania dróg i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zastosowaniem:
– Znaków pionowych I,II,III generacji.
– Tablic drogowskazowych, informacyjnych, oraz Miejskiego Systemu Informacji.
– Konstrukcji bramowych i wsporczych do tablic drogowskazowych
– Montaż wygrodzeń, balustrad i słupków biało czerwonych.
– Montaż barier energochłonnych.
– Montaż azyli (wysp) prefabrykowanych.
– Montaż punktowych elementów odblaskowych.
b) Wykonanie oznakowania poziomego w następujących technologiach:
– Malowanie cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi.
– Malowanie grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi.
– Wyklejanie taśm odblaskowych w tym także taśmy koloru żółtego dla czasowych zmian w organizacji ruchu.