Realizacje

1. Projekty czasowej organizacji ruchu

 • Projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 617 na odcinku 30km na terenie województwa mazowieckiego.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni na drodze krajowej nr 8 – przejście przez m. Marki.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb remontu nawierzchni drogi krajowej 50 obwodnicy Młodzieszyna.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb remontu mostu drogowego na drodze krajowej nr 2 w m. Kopytów.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przejazdu pojazdów ponadgabarytowych po drodze krajowej nr 50 na odcinku 30km na terenie województwa mazowieckiego.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy ronda w rejonie skrzyżowania ulic Bysławskiej i Patriotów w Warszawie.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy ul. Panny Wodnej w Warszawie.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy gazociągu w Al. Armii Krajowej w Płocku.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb remontu wiaduktu drogowego w ul. Świerszcza w Warszawie.
 • Projekty czasowej organizacji ruchu dla potrzeb organizacji turnieju piłkarskiego UEFA EURO 2012 na ulicach miasta Warszawy.

2. Projekty stałej organizacji ruchu.

 • Projekt stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 627 na odcinku 41 km w związku z wprowadzeniem ograniczeń tonażowych na moście drogowym w m. Czerwin.
 • Projekt stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 563 na odcinku 22 km na terenie województwa mazowieckiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
 • Projekt stałej organizacji ruchu dla potrzeb obsługi Centrum Handlowego „Quantum” zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie.
 • Projekt stałej organizacji ruchu dal potrzeb obsługi zespołu budynków mieszkalno-biurowych przy ulicach Domaniewskiej, Modzelewskiego i Abramowskiego w Warszawie.
 • Projekt stałej organizacji ruchu dla potrzeb obsługi zespołu budynków mieszkalno-biurowych przy ulicach Domaniewskiej i Postępu w Warszawie.
 • Projekty stałej organizacji ruchu dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drogach gminnych będących w zarządzaniu Urzędu Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
 • Projekty stałej organizacji ruchu dla potrzeb funkcjonowanie ścieżek rowerowych w ulicach Kasprzaka, Szaserów i Kołowej w Warszawie.